Bloody0Zero o hrách

Analýza videohry Paladins z hlediska genderu a ideologie

Tentokrát bych se s vámi rád podělil o jeden text (seminární práci), kterou jsem psal do předmětu "Kritická analýza digitálních her". Byl jsem za ní pochválen, tudíž jí narcisticky sdílím s tím, že by třeba mohla někoho zajímat. Klikněte na "Číst dál" pro celou práci.

Filip Šťastný
Semestr jaro 2017
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Bártek 

Prohlašuji, že jsem seminární práci zpracoval samostatně pod vedením Mgr. Tomáše Bártka a uvedl jsem všechny použité zdroje informací. 

Úvod

Jako výstup z předmětu IM090 Kritická analýza digitálních her jsem se rozhodl zpracovat free-to-play hru Paladins. Mým cílem je provézt analýzu postav z hlediska genderu a ideologie. Toto téma mě z probíraných okruhů zaujalo nejvíce. Je tomu tak nejspíš proto, že jsem se podobnou problematikou zabýval již na střední škole, kde jsem se zaměřil na umění LGBTQ komunity. Během psaní této seminární práce bych se rád dozvěděl, jak tvůrci hry pracují s vyvážeností ženských a mužských postav, jakých typizací se dopouští atp. Také se zaměřím na to, jakým způsobem si hráči postavy mohou vybírat a jestli mají možnost širokého výběru. 

Práci budu zpracovávat převážně metodou diskurzivní analýzy, při které budu provádět srovnání postav s genderovými a rasovými stereotypy. Při analýze budu z velké části vycházet z přednášky Terezy Krobové. 

Cílem této práce je, aby si čtenář udělal představu o tom, jak je hra Paladins genderově a rasově vyvážena, jestli vývojáři berou v potaz jiné hráče než bílé muže a jak jim pomáhají s vcítěním se do hrané postavy.