Jan Merta: Návrat (recenze výstavy)

Jan Merta je jedním z nejuznávanějších a nejlépe prodávaných českých umělců. Jeho tvorba je charakteristická unikátním spojením často opomíjených reálných objektů s prvky abstrakce a iluzivní malby. Jeho výstava ve Fait Gallery například poprvé představuje jeho malby na papíře a nechybí zde ani pro Mertu typická velkoformátová plátna.

Proč se ve Fait Gallery rozhodli vystavovat Jana Mertu je z dramaturgie instituce celkem jasné. Autor se řadí mezi přední současné české umělce, kterým dává galerie hlavní prostor. Zároveň se jeho díla dobře prodávají a většinu z nich dává autor k dispozici. To je podstatný prvek, protože galerie brněnského podnikatele Igora Faita se zaměřuje na rozvoj současného umění a podporuje české umělce v možnostech expandovat do zahraničí. Zároveň je důležité zmínit, že tuto galerii nemůžeme označit za Kunsthalle, jelikož se zabývá i sbírkotvornou činností.

Přistupme k samotné vernisáži a výstavě. Na začátek musím říci, že prostor Fait Gellery je ideálním místem pro obrazy Jana Merty. Variabilita prostoru umožnila kurátorům výborně rozčlenit Mertovo dílo na tematické celky a zároveň bylo možné zachovat celistvost přehlídky jako uměleckého díla, jak ho sám autor chápe. Dobrým příkladem je cyklus skládek, který je spíše abstraktní a obrazy jsou postaveny na principech vertikály, diagonály a horizontály. Sám jsem akorát nepřišel na to, proč nejsou vystaveny v pořadí vzniku. Celý cyklus završuje obraz

Důstojnice, která na skládky dohlíží. Ten autor dokončil až přímo na místě. Prostor také umožňuje použít patřičné nasvícení obrazů. V některých částech galerie je použité přirozené světlo a v jiných je alespoň simulováno. Problém jsem neviděl ani v umístění popisků, které jsem nemusel dlouze hledat a neodvracely tedy pozornost od děl. Samotným úsekem je poté druhá část výstavy, která se nachází na lavičce ve vrchních prostorách galerie. V ní jsou vystaveny autorovy malby na papíře. Menší prostor dává výrazně intimnějším obrazům možnost vyniknout. Toto umístění tedy musím velmi pochválit. Stejně pozitivně na mě působily popisky, které sám autor napsal tužkou na stěnu či přímo do obrazu. Pouhé přibití malby na zeď hřebíkem souzní s jistou strohostí a často nedokončeností děl. 

Na vernisáži mě potěšila autorova komentovaná prohlídka, kterou nakonec pojal vcelku detailně. Ze začátku bohužel mluvil spíše o techničtějších stránkách děl a ne např. o motivacích, které ho k jednotlivým tématům přivedly. Nerad zmiňuji technické problémy, ale v tomto případě je to nutné. Chybou bylo, že Jan Merta nedostal mikrofon hned na začátku. Myslím, že s vysokou účastí mohli organizátoři počítat. Neustálé přesouvání techniky Mertu očividně vytrhávalo z jeho myšlenek a výklad tím podle mě utrpěl na kvalitě a jisté větší angažovanosti a emotivnosti. To se změnilo ve vrchní části výstavy, kde technika fungovala výrazně lépe.

Jak jsem již nastínil, výběr obrazů považuji za velmi zdařilý. Koncepce výstavy odpovídá názvu Návraty. Ať už se jedná o cyklus Liberec, který je pro autora velmi důležitý, jelikož ho často vystavuje a aktualizuje nebo o obrazy skládek a deníkových pláten. Zejména oceňuji jedinečnou možnost shlédnout malby na papíře, které mají do jisté míry přímočařejší obsah. Na výstavě se projevila i jeho posedlost odkazy na staré mistry (Goya, Rembrandt) a také vtip, s kterým do některých obrazů schovává sexuální a erotické podtexty.

Celkově na mě výstava přes prvotní rozčarování z pobíhání Jana Merty a technických změn působila pozitivně. Za největší přínos považuji vystavení maleb na papíře, které nám skutečně dovolují nahlédnout do autorova nitra a procesu jeho tvorby. Mertova velká plátna jsou bezpochyby jedinečná jeho stylem práce, částečnou čitelností a zároveň něčím, co v nich schovává pouze pro sebe. Některá z nich jsou stále aktuálním komentářem k problémům současného světa (průvodce, zdravotní sestra), ale některá na mě působila velmi akademicky (ledovce, skládky, Goyova lampa). To, co je pro Mertu typické ale na výstavě uvidíte. Možná vás překvapí jeho vtipnost, smysl pro detail a jedinečné spojení světů abstrakce a realistické malby. Pokud budete pozorní a budete vnímat detaily, rozhodně v plátnech i papírech objevíte i mnohem víc. Každopádně jsou Návraty Jana Merty povedeným projektem, který byste si neměli nechat ujít.

 

Výstava probíhá ve Fait Gallery od 21.02.2018 do 05.05.2018 a jejími kurátory jsou Denisa Kujelová a Jiří Zahrádka. 

Comments  

0 #8 JasonNeuse 2019-07-22 10:13
_ kamagra oral jelly
0 #7 KiaNeuse 2019-07-21 05:00
kamagra 100mg
0 #6 EyeNeuse 2019-07-20 19:15
kamagra tablets
0 #5 DenNeuse 2019-07-19 22:53
kamagra
0 #4 JasonNeuse 2019-07-19 00:45
_ kamagra
0 #3 KiaNeuse 2019-07-17 19:06
_ kamagra
0 #2 EyeNeuse 2019-07-17 10:34
kamagra
0 #1 EyeNeuse 2019-07-11 23:21
_ kamagra

Add comment

Security code
Refresh